Produktet

Produktet dhe shërbimet tona

Ne kujdesemi që t’ju ofrojmë shërbime të ndryshme duke u nisur nga mirëmbajtja e rrjetit elektrik, ndriçimi publik, transport, shërbime me kamion dhe bager nëpër gjithë territorin e Maqedonisë.

Po ashtu ne ju ofrojmë edhe produkte cilësore dhe të qëndrueshme, shtylla betoni dhe druri të të gjitha përmasave dhe kapaciteteve.

Për cilësitë e shërbimeve tona dëshmon:

  • Liçenca B
  • 4 A-testet e shtyllave të betonit të dhëna nga Instituti teknik i Universitetit Kirili dhe Metodij
  • SHCUP ISO STANDARD 9001:2008.